Başakport Masterplan

Samples.

  • Başakport Masterplan.

    Basakport Masterplan | Commission
    August 2014 | Istanbul | TR

    Design: Alper Derinboğaz & Melike Altınışık
    Project Team: Gül Ertekin, Mazvydas Samuolis, İlkim Er, Damla Göre, Abdullah Shallah